Knez Pavle - Muzej kneza Pavla - Umetnički pregled

Umetnički pregled

U najvažnija kulturna dostignuća između dva svetska rata svakako spada Umetnički pregled, mesečnik, izdanje Muzeja kneza Pavla. Prvi broj je izašao oktobra 1937. godine, a bio je štampan svakog meseca osim avgusta i septembra sve do aprila 1941. godine. Glavni urednik i redovni saradnik Umetničkog pregleda je bio Milan Kašanin.

Mesečnik je pratio sve aktivnosti Muzeja: izložbe, kupovine, poklone, posete, ali i zbivanja u likovnom životu zemlje, kao i arheološka postignuća. Zatim, objavljivani su prikazi značajnih izložbi u inostranstvu, pregled knjiga, srodnih časopisa u inostranstvu i, razume se, za relativno kratko vreme, u njemu je objavljen veliki broj napisa posvećenih umetnosti iz pera naših umnih znalaca: Pavla Vasića, Branka Lazarevića, Todora Manojlovića, Aleksandra Deroka, Đorđa Mano-Zisija, Predraga Milosavljevića, Stanislava Vinavera, Branka Popovića, Mila Milunovića, Svetozara Radojčića... Od stranaca, tu su tekstovi Elija Fora, Borisa Loskog...

Umetnički pregled je bio prvi časopis te vrste kod nas i odmah je bio na najvišem evropskom nivou, štampan je u Državnoj štampariji na luksuznoj hartiji, velikog formata (25x32cm) i u elegantnom i vrlo preglednom prelomu u dva stupca. Prvi broj je doneo faksimil autografa pisanog ćirilicom "Pozdravne reči Njegovog Kraljevskog Visočanstva Kneza Namesnika Pavla:

Pozdravljam prvi broj Umetničkog pregleda sa osobitom radošću. Takav visoko kulturan časopis nedostajao je do sada našoj javnosti i ta se praznina osećala. Naš narod je uvek imao dubok smisao za umetnost kao što dokazuju mnogobrojni spomenici koji, iz najranije istorije, krase našu domovinu. Srećan sam što se taj duh i danas ispoljava na snažan i vidan način.

Pavle"

(Tekst preuzet iz knjige Knez Pavle: Оd lepote do istine Miodraga Jankovića)

Odabrani tekstovi iz Umetničkog pregleda

Umetnički pregled br. 1 (oktobar, 1937)

Umetnički pregled br. 5 (februar, 1938)

Umetnički pregled br. 9 (jun, 1938)

Umetnički pregled br. 11 (oktobar, 1938)

Umetnički pregled br. 13 (decembar, 1938)


Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.