Покровитељ


Филм


Књиге о 27. марту


Остале књиге...

Рехабилитација


Сахрана на Опленцу


Годишњица


Сазнајте више...


Бошко Н. Костић: Официри, пучеви и политичари
- Живко Аврамовски: Британци о Краљевини Југославији - 1939-1941 (одабрани документи)
- Сведочење Николе Губарева: Генералштаб радио за Италијане (Press, 16.11.2008.)
- Сведочење Николе Губарева: "Луфтханза", централа Гестапоа (Press, 02.11.2008.)

Историјски извори - Штампани извори - Павле од Југославије - Оклеветани пријатељ Британије

Paul of Yugoslavia -
Britain's Maligned Friend

Neil Balfour, Sally Mackay

(Павле од Југославије -
Оклеветани пријатељ Британије)


Тврди повез, 348 страна,
енглески језик, богато
илустровано

Прво издање:
Hamish Hamilton Ltd.,
Лондон, 1980
Поновљено издање:
Canada Wide Magazines &
Communications Ltd.,
Винипег, Манитоба, 1996
ISBN 1-55056-397-1

Завирите у књигу - прочитајте прво поглавље!

Погледајте издање ове књиге на српском језику!

О књизи/About the Book

Кнез Павле је био блиски пријатељ краља Џорџа VI и краљице Елизабете, поверљиви и веома вољени зет Војводе и Војвоткиње од Кента и витез Ордена подвезице (једно од највиших одликовања британске Круне). Џорџ VI, као Војвод од Јорка, био му је кум на венчању у Београду 1923. године. Кнез Павле стекао је образовање на Оксфорду и његови најближи пријатељи и поглед на свет били су британски. Од 1934. године, када је постао Принц-намесник Југославије, па све до 1941. год., тежио је да Југославију одржи на најбољем путу, што је било у складу и са његовом наклоношћу према Британији. Током овог периода завредео је британско пријатељство и дивљење. Па ипак, Британија је организовала београдски државни удар од 27. марта којим је свргнут намеснички режим кнеза Павла, величајући тај догађај као чин "ослобођења".

До завршетка рата, британска пропаганда представљала је заверенике из 1941. као националне хероје, а кнеза Павла као идзајника и квислига. Остатак рата провео је са породицом у кућном притвору у Африци, где су га држали Британци, док су британске власти, у најгорем, охрабривале клеветничке новинске чланке и говоре у Доњем дому.

Темељно преиспитивање места кнеза Павла у аналима европске историје одавно је закаснило. Он је био прави Европљанин, уроњен у књижевност, културу, традицију и цивилизацију европског света, а истовремено је доживотно подржавао англо-саксонски свет - верујући у вредности и постигнућа Британског царства и дивећи се смелости и енергичности Сједињених Држава.

Нил Балфур, некадашњи зет кнеза Павла, и Сели Мекеј неколико година су писали ову књигу консултујући све расположиве изворе, сачинивши дело трајне вредности.

Проистекла из мукотрпног и обазривог истраживања, ова книјга не само да пружа вредан допирнос процесу развргавања неразумне мржње којој је кнез Павле био изложен у Британији у време београдског пуча од марта 1941, већ баца и право светло на резултатле његовог седмогодишњег намесништва над Југославијом. Ова повест сама за себе приповеда о томе како је Кнез, као лојални Југословен, храбро и одано тежио да се ослободи ужасног терета одговорности који му је судбина наметнула.

***

Prince Paul was an intimate friend of King George VI and Queen Elizabeth, a trusted and much loved brother-in-law of the Duke and Duchess of Kent and a Knight of the Garter (one of the highest honours of the British Crown can confer). George VI, as Duke of York, had been his best man at his wedding in Belgrade in 1923. He had been educated at Oxford and his closest friends and outlook on life were British. From 1934 on, when he became Prince Regent of Yugoslavia until 1941, he sought to steer the best course for Yugoslavia, which would also be consistent with his own pro-British sympathies. Throughout this period he earned their friendship and admiration. Yet the British orchestrated and then acclaimed the 27th March Coup d'Etat in Belgrade which overthrew Prince Paul's Regency as an act of "liberation".

For the remainder of the war, British propaganda portrayed the 1941 Conspirators as national heroes and Prince Paul as a traitor and quisling. He was kept, with his family, under house arrest by the British in Africa for the remainder of the war while defamatory speeches in the House of Commons and in newspaper articles were, at worst, encouraged by the British authorities.

A major reassessment of Prince Paul's place in the annals of European history is long overdue. He was true European, steeped in the literature, culture, traditions and civilisation of his European world, yet he was a life-long supporter of Anglo-Saxon world - a believer in the values and achievements of the Briitsh Empire and an admirer of the confidence and drive of the United States.

Neil Balfour, formerly Prince Paul's son-in-law, and Sally Mackay have worked on this book, consulting all available sources, for several years and have produced a book of permanent importance.

Based on painstaking and scrupulous research, this book not only makes a valuable addition to the process of dispelling the unreasoning odium to which Prince Paul was exposed in Britain at the time of the Belgrade Coup d'Etat of March 1941, but also places the achievements of his seven years of Regency of Yugoslavia in their true perspective. The story speaks for itself of how, as loyal Yugoslav, he sought with courage and devotion to acquit himself of the hideous burden of responsibility which fate had thrust upon him.

О ауторима/About the Authors

Нил Балфур је рођен у Лими (Перу), 12. августа 1944. године. Образовање је стекао у Енглеској (Оксфорд). Од 1979. до 1984. године био је члан Европског парламента.

Сели Мекеј је рођена у Енглеској 17. децембра 1951. године. Похађала је Универзитет у Оксфорду.

***

Neil Balfour was born in Lima, Peru, on August 12, 1944. He was educated in England (Oxford University). From 1979. to 1984., he was a memeber of the European Parilament.

Sally Mackay was born in England on December 17, 1951. She was educated at Oxford.

Сазнајте више.../Find out More...

Ово је прича о релативно непознатом - али пресудном - историјском тренутку, прича која је испричана делимично, али никад истинито. У питању је трагична приповест о човеку који је, вођен љубављу ка својој земљи и чистим осећајем дужности, пркосио пријатељима и противницма и радије одабрао мир свог народа него спокој своје душе, а на крају био жртвован и од једних и од других. Захвална сам Нилу Балфуру који је волео мог оца и дивио му се (...). Од како је књига први пут објављена, успела сам да дођем до неких важних докумената из британског Министарства спољних послова, сада објављених по први пут, који показују да Југославија, нарочито у време рата, није имала правих пријатеља.

(Порука, кнегиња Јелисавета од Југославије)

***

This is the story of a relatively unknown but vital moment in history which has been told in part, but never truthfully. It is the tragic story of a man who, because of his love for his country, and out of sheer duty, defied friends and foes, and who chose peace for his people rather than peace of mind for himself, and in the end was sacrificed by both sides. I am grateful to Neil Balfour, who loved and admired my father (...). Since the book first came out, I have obtained some important ocuments from the British Foreign Office, now published for the first time, which show that, particularly in wartime, Yugoslavia had no real friends.

(Message, Elizabeth of Yugoslavia)

Мапа сајта
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.