Događaj - Istorijski kontekst - Memoari patrijarha Gavrila

MEMOARI
PATRIJARHA SRPSKOG
GAVRILA

- Odabrani odlomci -

Za razliku od rimokatoličke Crkve, čiji su prvosveštenici proglašeni za nepogrešive, Srpska Pravoslavna Crkva nema zakonopravilo o nepogrešivosti sprskog Patrijarha.

Dakle, "Memoari" koje objavljujemo samo su lični stav Patrijarha Gavrila (Dožića), koji se našao na čelu SPC u najtežim godinama nove srpske istorije.

I deo

RAZGOVOR SA KNEZOM PAVLOM 23. marta 1941. godine u Belom dvoru:

...Knez Pavle poziva patrijarha Gavrila na ručak. Pokušaj kneza Pavla da ubedi patrijarha Gavrila, da se Pakt mora primiti. Oštar dramatičan stav patrijarha Gavrila. Bivši ministar Spalajković uitče na patrijarha Gavrila da se primi solucija kneza Pavla. Spalajković je poražen sa rečima i odgovorom patrijarha Gavrila. Patrijarh Gavrilo opominje kneza Pavla na njegovu odgovornost, ako se Pakt primi. Patrijarh zahteva obrazovanje koncentracione Vlade i da se narod obavesti o situaciji u kojoj se država nalazi. Knez Pavle odbija sugestije patrijarha Gavrila. Na rastanku sa knezom Pavlom, Patrijarh je zapretio svojom ostavkom.

Kliknite ovde da preuzmete odlomak.

II deo

GOVOR NA BEOGRADSKOM RADIJU 27. marta 1941. godine

...Na sam dan prevrata Patrijarh je održao govor preko Radio Beograda, koji su prenosile stanice Zagreb i Ljubljana.

GOVOR PATRIJARHA GAVRILA U PATRIJARŠIJI, prilikom dočeka generala Simovića 28. marta 1941. godine

...Govor patrijarha Gavrila o značaju i opravdanosti 27. marta. To je delo celog srpskog naroda, a ne samo vojnika. Značaj i uloga srpske Patrijaršije u prošlosti i njena borba za slobodu i nezavisnost srpskog naroda. Srpstvo i Svetosavlje. Dve reči ali samo jedna nedeljiva misao, koja simboliše celinu. Politika Kraljevskog namesništva i njene rđave posledice. Uzroci nezadovoljstva naroda. Suština 27. marta. Vidovdan 1389. godine, Vidovdan 1914. godine i 27. mart 1941. godine su isti po suštini i motivima. Sva tri ova velika datuma vode carstvu Nebeskome, tj. putem prošlosti, oličenim u duhu viteštva. Sloga i jedinstvo su najvažnija potreba posle 27. marta. Predstoje teški časovi i iskušenja sa krstom na leđima. Patrijarh Gavrilo apeluje na predsednika Kraljevske vlade, generala Simovića, i njegovu vladu, da poštuju prava građana i sprovedu demokratsku vladavinu.

GOVOR GENERALA DUŠANA SIMOVIĆA o prevratu 27. marta 1941. godine

... Dva uzroka prevrata: pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu i nedemokratska vladavina koja je to omogućila. - "Nije ostajala druga mogućnost, nego da narod uzme vlast, jer prevrat nije zaista delo nas vojske koji smo ga izvršili, nego je to delo celoga našega naroda". Začetnici i rukovodna grupa prevrata. Izrada vojnog i političkog plana. Politički predstavnici naroda dogovorno obrazuju vladu. Izjava generala Simovića: "Vlada ne može ni u kome slučaju da vodi onu politiku, unutrašnju i spoljašnju, koju je vodilo do sada Kraljevsko namesništvo".

Kliknite ovde da preuzmete odlomak.

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.