Događaj - Izvršenje puča - Nikola Milovanović - Vojni puč i 27. mart

Nikola Milovanović
VOJNI PUČ I 27. MART

(Prosveta, Beograd, 1960)

Kliknite ovde da preuzmete digitalnu verziju knjige Vojni puč i 27. mart Nikole Milovanovića.

Sadržaj

Priprema terena za puč
Pronemačka grupa jugoslovenske buržoazije izbija na površinu; Narod je moralno pripremljen; Britanska orijentacija na državni udar; Misija pukovnika Donovena; General Mirković – Veza sa Intelidžens-servisom; Simovićevi kontakti sa prozapadnim političarima; Paralelne engleske akcije; Planovi za izvršenje puča; U komandi vazduhoplovstva

Izvršenje vojnog puča
Zauzimanje generalštaba i jedna nepredviđena akcija; Uprava grada u rukama pučista; Simović pod prismotrom; Cvetkovićev pokušaj da umakne; Strepnje jednog nemačkog agenta; Poslednje savetovanje dvojice izdajnika; Propao pokušaj generala Leke; Borba za kralja i gardu; Žive ili mrtve dovedite Kosića i Stajića!

27 mart
„Kraljev“ proglas; Slobodarski Beograd stupa na scenu; Jednodušnost naroda Jugoslavije protiv Pakta; Partija je spremno dočekala 27 mart; Namesnici podnose ostavku – puč je završen

Odjek 27 marta u svetu
Opšta radost u Velikoj Britaniji; Senzacionalni odjek u SAD; Francuski narod video je u 27 martu znamenje pobede

Stav Partije i proglas CK

Pučistička vlada
Formiranje Simovićevog kabineta; Pučistička vlada priznaje Trojni pakt; Akcije Musolinija i Pavelića; Kulovec i Maček produžuju izdaju; Pregovori sa Velikom Britanijom – general Dil u Beogradu; Uzaludni napori predsednika Ruzvelta; Dezorganizacija i kapitulacija; Eto vam, pučisti!; Bekstvo

Komadanje Kraljevine Jugoslavije
Pod okriljem okupatora; Pavelić i stvaranje Nezavisne Države Hrvatske; Dvostruko udvaranje slovenačke buržoazije; Formiranje kvislinškog aparata u Srbiji; Propao pokušaj crnogorskih separatista;Komunistička partija Jugoslavije priprema narod na ustanak

Vlada na Srednjem Istoku
Izbeglice u Tanturu; Pod uticajem Intelidžens-servisa; Razdor među pučistima i kairska afera

Napomene

Reč uz ovu knjigu
Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.