Događaj - Izvršenje puča - Dragoslav Đorđević - Na raskrsnici 41

Dragoslav Đorđević
NA RASKRSNICI '41

(Dečje novine, Gornji Milanovac, 1991)

Kliknite ovde da pristupite odabranim odlomcima knjige Na raskrsnici '41.

Sadržaj dela


- Dva dana u jugoslovenskoj istoriji, 25. i 27. mart 1941. godine: Uvod; Predigra Beču; Britanski lav; Mirotvorci bez sreće; U odbranu časti; Bolje rat nego pakt; Besplodan apizment; Vrtlog; Prijatelji; Zaključak; Zabeleške; Dodatak A - Jedinice oružane sile koje su učestvovale u državnom udaru 27. marta 1941. godine; Dodatak B - Protokol pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, Beč, 25. marta 1941.; Dodatak V - Trojni pakt između Nemačke, Italije i Japana, potpisan u Berlinu, 27. septembra 1940.; Dodatak G - Sovjetsko-jugoslovenski ugovor o prijateljstvu i nenapadanju, 5. aprila 1941.; Bibliografija.

- Razgovori i prepiska sa Knezom Pavlom (1968-1975): Uvod; Prepiska i razgovori sa Nj.K.V. Knezom Pavlom; Na ručku kod Kneza; Papiri Kneza Pavla i razgovori sa Č. Nikitovićem i J. Hoptnerom; Druga poseta Knezu Pavlu; Ručak i razgovor s Knezom; Čajanka kod Kneza 21. juna; "Namesništvo, vlada i Trojni pakt"; Poslednja poseta Knezu; Završetak prepiske sa Knezom Pavlom; Završna reč.

- "Moja služba u Sovjetskom Savezu" intervju generalštabnog pukovnika Žarka Popovića: Uvod; "Moja služba u Sovjetskom Savezu"; Dug prijem u Kremlju; Staljin o Minhenu, Benešu i Čehoslovačkoj; O međunarodnoj etici. Ko je budala da plaća dugove?; Zašto pucati na sebe - bolje je ubiti nekog drugog; O ratu i zaraćenim stranama; Narodni otpor završiće rat; Jedna zdravica primljena bez oduševljenja; Otkazan svečan ručak za potpisivanje pakta; Hitlerov napad na SSSR; Pokušaj regrutovanja partizana za Jugoslaviju; Oproštaj sa Sovjetskim Savezom; Vrednost savremene istorije.

- Registar imena u glavnom tekstu


Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.