Knez Pavle - Biografija - Knez Arsen Karađorđević - Princ dvoboja, legionar i ataman

PRINC DVOBOJA, LEGIONAR I ATAMAN

Ko je bio knez Arsen Karađorđević, najodlikovaniji srpski oficir

BLIC, 3.9.2017.
PIŠE: Ranko Pivljanin

Ako je nešto bilo nepoznato u pogledu junaštva i vojničke veštine vožda Karađorđa, moglo se videti u životu i delima njegovog unuka kneza Arsena, najmlađeg brata kralja Petra Karađorđevića.

Avanturistički duh i sablja o pojasu vodili su ga od Rusije i Francuske preko Balkana, pa sve do Afrike, Indokine, Kine i Japana. Odrastao je u izgnanstvu (rođen je u Temišvaru 1859. godine kao deseto dete kneza Aleksandra Karađorđevića) zbog neslaganja između porodica Karađorđević i Obrenović. Osim što je po ocu bio Karađorđev unuk, po majci je bio potomak čuvene porodice Nenadović - deda mu je bio vojvoda Jakov Nenadović. Školovao se u Francuskoj, gde je završio Licej “Luj Veliki” u Parizu, dok će visoko vojno obrazovanje steći na Vojnoj akademiji u Petrogradu. Njegov vojnički put započeo je u Francuskoj legiji stranaca, sa kojom je stigao do Alžira, ratovao je u Kini, učestvovao je u gušenju pobune neregularnih trupa Crni barjaci, fanatičnog plemena koje se bunilo protiv francuske kolonijalne vlasti u Indokini i njegovo ime se pročulo posle pokazane hrabrosti i umeće u nekoliko velikih bitaka u tom kinesko-francuskom ratu (1884-1885. godine).

Po završetku tog rata vratio se u Francusku ali se nije dugo zadržao, već je otišao u Afriku gde se borio protiv zulu ratnika, a posle će ga put odvesti u Rusiju, gde je postao kavaljergardista kod ruske carice, što je bilo izuzetno priznanje. Pre toga je stigao da postane kozački ataman, a do čina ruskog generala i načelnika kavaljerske divizije stigao je posle rusko-japanskog rata, gde je komandovao konjičkim kozačkim pukom i pokazao izuzetnu hrabrost u čuvenoj bici kod Mukdena, za šta je i odlikovan najvišim carskim odlikovanjem ondašnje Rusije - zlatnom sabljom koja se danas čuva u Vojnom muzeju u Beogradu.

U tom ratu je bio izazvan na dvoboj od japanskog samuraja, koga je pobedio, a dvoboji će ga pratiti kroz ceo život. U bici kod Rige tokom Prvog svetskog rata u dvoboju je ranio jednog ruskog generala, mač je ukrstio i s jednim od svojih najboljih prijatelja Karlom Gustavom Manerhajmom, a u dvoboju je ranio i nekog novinara koji mu je člankom stao na žulj.

- Bio je nemirnog duha, vojnik u krvi i po zvaničnim dokumentima. Dok su se ti dvoboji beležili, knez Arsen je imao 44 dvoboja mačem. Najverovatnije je čovek sa najviše dobijenih dvoboja na planeti - kaže Dragan Reljić, upravnik Zadužbine kralja Petra u Topoli koji je izučavao Arsenov život.

U pauzama između ratnih pohoda knez Arsen je živeo bonvivanskim životom po petrogradskim salonima, gde će upoznati i svoju buduću suprugu i jednu od najlepših žena tog vremena, kneginju Auroru Demidovu. Iz tog braka koji će se, nažalost, raspasti rodiće se princ Pavle, budući knez namesnik Kraljevine Jugoslavije posle ubistva kralja Aleksandra.

U Srbiju će knez Arsen prvi put doći pred balkanske ratove i, prema nekim podacima, bio je član tajne organizacije “Ujedinjenje ili smrt”, a uoči ratova dobio je čin divizijskog đenerala i postavljen je za komandanta Konjičke divizije, sa kojom je prošao oba balkanska rata. Pokazao se kao jedan od ključnih vojskovođa, a njegova divizija je imala presudnu ulogu u bitkama za Kumanovo, Bitolj i na Bregalnici. Tako je jednom prilikom prozreo nameru Turaka da opkole srpske snage, sa svojom konjicom se koncentrisao na tačku u turskoj vojsci gde se nalazio generalštab i tako onemogućio plan neprijatelja.

Iako ovenčan ratnom slavom, knez Arsen će posle završetka balkanskih ratova ponovo otići za Rusiju - razlozi za to mogu biti njegovo članstvo u “Crnoj ruci”, ali i ljubomora prestolonaslednika Aleksandra na njegovu veliku popularnost - gde će kao ruski general komandovati konjičkom brigadom u bitkama Prvog svetskog rata. Sa boljševičkom revolucijom i knez Arsen je, kao carev oficir, dopao zatvora i suđeno mu je, ali je oslobođen, najviše zahvaljujući intervenciji svog starog prijatelja, ali i suparnika u dvoboju Karla Gustava Manerhajma, koji je tada bio državnik u Finskoj.

Posle toga otišao je u Francusku da se više nikad ne vrati u Rusiju. Čovek iza kog su bile gotovo četiri decenije vojničke karijere i koji je celog života gledao smrti u oči umro je u Parizu 1938. godine prirodnom smrću, a njegovi zemni ostaci su preneti u kriptu Crkve u Topoli.

Osamnaest odlikovanja

Knez Arsen je verovatno najodlikovaniji srpski oficir. Odlikovan je 18 puta i u njegovoj kolekciji su ruska, francuska i srpska odlikovanja. Posle njegove smrti, knez Pavle je sva očeva odlikovanja predao Vojnom muzeju u Beogradu, ali je, posle nemačke pohare u Drugom svetskom ratu, ostalo samo njih pet. Među njima i orden-oružje, zlatna sablja ukrašena dijamantima koja je bila jedno od najviših ratnih odlikovanja carske Rusije i dodeljivano je iz same Carske kancelarije. Tih zlatnih sablji ukrašenih dijamantima dodeljeno je samo sedam, a jedna se našla u rukama našeg kneza.

Tekst je izvorno objavljen u dnevnom listu Blic.

***

Prema zvaničnim podacima Vojnog muzeja u Beogradu, u toj instituciji čuvaju se sledeća odlikovanja kneza Arsena Karađorđevića:

MEDALJA ZA RUSKO-JAPANSKI RAT 1904-1905, ruska
Na aversu je simbol svevidećeg oka, a ispod godine
1904-1905 Na reversu tekst: ДА ВОЗНЕСЕТЪ ВАСЪ ГОСПОДЪ ВЪ СВОЕ ВРЕМЯ. Prečnik 27.8mm. Srebro. Inv. br. 12468.
ZLATNA MEDALJA ZA HRABROST "MILOŠ OBILIĆ", 1913.
Prva varijanta iz 1913. godine. Rad Huguenin frères. Na aversu je poprsje Miloša Obilića i natpis: MILOŠ OBILIĆ. Na reversu je krst s dva ukrštena mača i lovorov venac u kome je ispisana deviza odlikovanja: ZA HRABROST. Ispod je signatura: Huguenin. Prečnik 36mm. Pozlaćena bronza. Traka crvena. Inv. br. 8837.
ORDEN KARAĐORĐEVE ZVEZDE IV STEPENA
Iz perioda 1904-1914. Rad bečke medaljerske radionice G.A.Scheid. Dim. 65x40mm. Traka crvena s belim ivičnim prugama. V. kat. br. 218. Inv. br. 6406.
SPOMENICA ALEKSANDRA III, ruska
Na aversu, u plitkoj plastici je profil cara Aleksandra III, s desne strane je natpis: ИМП. АЛЕКСАНДАРЪ III, a s leve grančica. Na reversu, po sredini su godine:
1881-1894 sa krunom iznad i ruskim krstom ispod. Prečnik 28mm. Srebro. Traka crvena. Inv. br. 6626.

Izvor: Darovi Vojnom muzeju - Katalog izložbe. Beograd. 1990. str 99.

Više informacija o knezu Arsenu potražite ovde.

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.