Knez Pavle - Biografija - Knez Arsen Karađorđević - Govor kneza Arsena

Govor kneza Arsena

U zaostavštini kneza Arsena nalazi se napisan jedan govor koji on nikada nije izgovorio. Posle balkanskih ratova u Srbiji se mnogo govorilo o junaštvu kneza Arsena i njegovom velikom umeću u komandovanju konjicom. Regent Aleksandar je, bojeći se da ne bude zamračena njegova ratnička slava, od oca, kralja Petra, zahtevao da kneza Arsena odmah udalji iz zemlje. Knez Arsen je naprečac otputovao u Rusiju. Evo šta je nameravao da kaže svojim ratnim drugovima:

Knez Arsen Karađorđević

»Junaci,

Kad je Srbija oglasila rat Turskoj, i ja sam, kao i vi, odmah pohitao da se kao Srbin stavim na raspoloženje naše mile otadžbine i veoma sam srećan bio, što mi je u deo palo da komandujem vama – dičnim srpskim sokolovima – da sa vama učestvujem u stvaranju Velike Srbije i da sa vama, u minula dva krvava rata, delim svako zlo i dobro.

Zaista Srbija se može dičiti takvim junacima kao što ste vi, jer se samo treba setiti Kumanova, kada ste onako hrabro i sa puno požrtvovanja mogli odoleti onako silnoj neprijateljskoj navali; pa Prisata, - kada ste se preko onog stenja i neprolaznog krša pojavljivali pred neprijateljem od kuda vam se najmanje nadao; pa Bitolja, - kada ste po najgorem vremenu i gazeći more od razlivene Crne reke, pretili neprijatelju da ga odsečete od pozadine i time ga naterali na povlačenje sa onih grad-položaja. A šta tek da kažem za Bregalnicu, kad ste se u najkritičnijem trenutku kao bujica bacili na drugog neprijatelja – doskorašnjeg saveznika – i time doprineli, da se poraz, koji nam je pretio i koji nam je pripremao naš bivši saveznik, pretvori u onako sjajnu pobedu koja će u istoriji Srba večito blistati kao alem kamen.

Da, junaci, vi i vaši drugovi ste osvetnici Kosova i Slivnice, vi ste tvorci Velike Srbije zašta budite ponosni i blago onoj otadžbini koja je takve sokolove odgajila.

Ja se ponosim sa vama oficirima, koji ste mi u ovome epohalnom ratu svesrdno i sa puno iskrenosti i požrtvovanja pomagali, kao i sa vama podoficirima, kaplarima i redovima, drskim i smelim izvršiocima sviju naredjenja i verujte da će mi u životu mome najdraža i najmilija biti ova godina koju sa vama provedoh.

Pošto je rat završen, to na rastanku sa vama, junaci, molim vas, da i dalje istrajete u vašem pozivu sa puno ljubavi i požrtvovanja i pozivam vas da za sreću i napredak naše mile Srbije uzviknemo:

Da živi naš Vrhovni Komandant Nj.V. Kralj Petar I!«

Odlikovanja kneza Arsena Karađorđevića

Prema zvaničnim podacima Vojnog muzeja u Beogradu, u toj instituciji čuvaju se sledeća odlikovanja kneza Arsena Karađorđevića:

MEDALJA ZA RUSKO-JAPANSKI RAT 1904-1905, ruska
Na aversu je simbol svevidećeg oka, a ispod godine
1904-1905 Na reversu tekst: ДА ВОЗНЕСЕТЪ ВАСЪ ГОСПОДЪ ВЪ СВОЕ ВРЕМЯ. Prečnik 27.8mm. Srebro. Inv. br. 12468.
ZLATNA MEDALJA ZA HRABROST "MILOŠ OBILIĆ", 1913.
Prva varijanta iz 1913. godine. Rad Huguenin frères. Na aversu je poprsje Miloša Obilića i natpis: MILOŠ OBILIĆ. Na reversu je krst s dva ukrštena mača i lovorov venac u kome je ispisana deviza odlikovanja: ZA HRABROST. Ispod je signatura: Huguenin. Prečnik 36mm. Pozlaćena bronza. Traka crvena. Inv. br. 8837.
ORDEN KARAĐORĐEVE ZVEZDE IV STEPENA
Iz perioda 1904-1914. Rad bečke medaljerske radionice G.A.Scheid. Dim. 65x40mm. Traka crvena s belim ivičnim prugama. V. kat. br. 218. Inv. br. 6406.
SPOMENICA ALEKSANDRA III, ruska
Na aversu, u plitkoj plastici je profil cara Aleksandra III, s desne strane je natpis: ИМП. АЛЕКСАНДАРЪ III, a s leve grančica. Na reversu, po sredini su godine:
1881-1894 sa krunom iznad i ruskim krstom ispod. Prečnik 28mm. Srebro. Traka crvena. Inv. br. 6626.

Izvor: Darovi Vojnom muzeju - Katalog izložbe. Beograd. 1990. str 99.

Posle smrti kneza Arsena 1938. godine, njegov sin - knez Pavle - predao je na čuvanje Vojnom muzeju sva odličja i dokumenta vezana za vojničku karijeru kneza Arsena Karađorđevića, najodlikovanijeg srpskog oficira svih vremena. Posle II Svetskog rata, iz Vojnog muzeja su nestala gotovo sva njegova odlikovanja i sve što se, prema zvaničnoj evidenciji Muzeja, danas tamo čuva - jeste ono što upravo objavljujemo.

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.