Pokrovitelj


Film


Knjige o 27. martu


Ostale knjige...

Rehabilitacija


Sahrana na Oplencu


Godišnjica


Lično pismo kneza Pavla Džejkobu B. Hoptneru

[ Povratak na spisak ]

Knez Pavle ispravlja neke detalje iznesene u knjizi Dž.B.Hoptnera i kaže da je kralj Petar II 27. marta 1941. ceo dan proveo sa kneginjom Olgom, kao i da je želeo da sa porodicom kneza Pavla napusti zemlju i otputuje u Grčku.

Izvor: Arhiva kneza Pavla

Šifra: Mikrofilm, Rolna br. 3, fajlovi: 0323-0325, 0329-0330

Vrsta: Lično pismo

Jezik: Engleski

Datum: 1942-04-08

Autor: Knez Pavle Karađorđević

Primalac: Džejkob B. Hoptner

Dokumenti:

Mapa sajta
Copyright © 2008, 27. mart. All rights reserved.